پنج شنبه, 21 -2664 11:02

میز مستطیل

نوشته شده توسط

میز مستطیل آلومینیوم ریختگی

مبلمان ریختگی آلومینيومی راه سبز کلبه ها، با تنوع مدل فراوان، رنگ های متنوع و همچنین تعداد مورد نیاز، قابل ارائه به مشتریان ارجمند می باشد.

صندلی آلومینیومی با توجه به تعداد مورد نیاز مشتری میز های آلومینیومی متنوعی دارد، در زیر انواع میز ها را مشاهده می نمایید.

میز قطر 65 سانتی متری برای دو نفر (چایی خوری)

میز قطر 75 سانتی متری برای سه و چهار نفر نفر (خوراک و چایی خوری)

میز قطر 90 سانتی متری برای چهار نفر (خوراک خوری)

میز قطر 110 سانتی متری برای شش نفر (خوراک خوری)

میز قطر مستطیل کوچک سانتی متری برای شش نفر (خوراک خوری)

میز قطر مستطیل بزرگ سانتی متری برای شش تا هشت نفر (خوراک خوری)

میز بیضی برای هشت تا ده نفر (خوراک خوری)

 

لازم به توضیح است که تمامی میز های دایره دارای سوراخ برای چتر های پایه وسط که قابل ارائه توسط راه سبز کلبه هاست، می باشد. معمولاً از شیشه برای این نوع از میز ها شیشه استفاده نمی شود، اما در صورت سفارش شما، شیشه نیز لحاظ می گردد. همچنین صندلی ها می توانند تشک های ضد آب و گرد و خاک (پارچه نانو) نیز داشته باشند.

 

توضیح دیگر اینکه این مبلمان فضای باز  به دلیل خاصیت آلومینیوم دارای مقاومت در برابر زنگ زدگی هستند، از این رو به دلیل زیبایی و همچنین مقاومت بیشتر راه سبز کلبه ها از رنگ های پودری (الکترواستاتیک) برای رنگ آمیزی تمام محصولاتش استفاده می نمایید، تا رضایت مشتریان خود را جلب نمایید.

افتخار داريم که ميتوانيم کالاي ايراني با کيفيت بالا، به هموطنان گرامي خود تحويل دهيم.

پنج شنبه, 02 فروردين 777 09:03

مبلمان ریختگی آلومینیوم گل سنگی

نوشته شده توسط

مبلمان ریختگی آلومینیوم گل سنگی

مبلمان ریختگی آلومینيومی راه سبز کلبه ها، با تنوع مدل فراوان، رنگ های متنوع و همچنین تعداد مورد نیاز، قابل ارائه به مشتریان ارجمند می باشد.

صندلی آلومینیومی با توجه به تعداد مورد نیاز مشتری میز های آلومینیومی متنوعی دارد، در زیر انواع میز ها را مشاهده می نمایید.

میز قطر 65 سانتی متری برای دو نفر (چایی خوری)

میز قطر 75 سانتی متری برای سه و چهار نفر نفر (خوراک و چایی خوری)

میز قطر 90 سانتی متری برای چهار نفر (خوراک خوری)

میز قطر 110 سانتی متری برای شش نفر (خوراک خوری)

میز قطر مستطیل کوچک سانتی متری برای شش نفر (خوراک خوری)

میز قطر مستطیل بزرگ سانتی متری برای شش تا هشت نفر (خوراک خوری)

میز بیضی برای هشت تا ده نفر (خوراک خوری)

 

لازم به توضیح است که تمامی میز های دایره دارای سوراخ برای چتر های پایه وسط که قابل ارائه توسط راه سبز کلبه هاست، می باشد. معمولاً از شیشه برای این نوع از میز ها شیشه استفاده نمی شود، اما در صورت سفارش شما، شیشه نیز لحاظ می گردد. همچنین صندلی ها می توانند تشک های ضد آب و گرد و خاک (پارچه نانو) نیز داشته باشند.

 

توضیح دیگر اینکه این مبلمان فضای باز  به دلیل خاصیت آلومینیوم دارای مقاومت در برابر زنگ زدگی هستند، از این رو به دلیل زیبایی و همچنین مقاومت بیشتر راه سبز کلبه ها از رنگ های پودری (الکترواستاتیک) برای رنگ آمیزی تمام محصولاتش استفاده می نمایید، تا رضایت مشتریان خود را جلب نمایید.

افتخار داريم که ميتوانيم کالاي ايراني با کيفيت بالا، به هموطنان گرامي خود تحويل دهيم.

 

پنج شنبه, 21 -2664 11:02

مبلمان فلزی گل میخک

نوشته شده توسط

مبلمان فلزی گل میخک

 

 

افتخار داريم که ميتوانيم کالاي ايراني با کيفيت بالا، به هموطنان گرامي خود تحويل دهيم.

مبلمان ریختگی آلومینیوم گل لیلیوم

 مبلمان ریختگی آلومینيومی راه سبز کلبه ها، با تنوع مدل فراوان، رنگ های متنوع و همچنین تعداد مورد نیاز، قابل ارائه به مشتریان ارجمند می باشد.

صندلی آلومینیومی با توجه به تعداد مورد نیاز مشتری میز های آلومینیومی متنوعی دارد، در زیر انواع میز ها را مشاهده می نمایید.

میز قطر 65 سانتی متری برای دو نفر (چایی خوری)

میز قطر 75 سانتی متری برای سه و چهار نفر نفر (خوراک و چایی خوری)

میز قطر 90 سانتی متری برای چهار نفر (خوراک خوری)

میز قطر 110 سانتی متری برای شش نفر (خوراک خوری)

میز قطر مستطیل کوچک سانتی متری برای شش نفر (خوراک خوری)

میز قطر مستطیل بزرگ سانتی متری برای شش تا هشت نفر (خوراک خوری)

میز بیضی برای هشت تا ده نفر (خوراک خوری)

 

لازم به توضیح است که تمامی میز های دایره دارای سوراخ برای چتر های پایه وسط که قابل ارائه توسط راه سبز کلبه هاست، می باشد. معمولاً از شیشه برای این نوع از میز ها شیشه استفاده نمی شود، اما در صورت سفارش شما، شیشه نیز لحاظ می گردد. همچنین صندلی ها می توانند تشک های ضد آب و گرد و خاک (پارچه نانو) نیز داشته باشند.

 

توضیح دیگر اینکه این مبلمان فضای باز  به دلیل خاصیت آلومینیوم دارای مقاومت در برابر زنگ زدگی هستند، از این رو به دلیل زیبایی و همچنین مقاومت بیشتر راه سبز کلبه ها از رنگ های پودری (الکترواستاتیک) برای رنگ آمیزی تمام محصولاتش استفاده می نمایید، تا رضایت مشتریان خود را جلب نمایید.

افتخار داريم که ميتوانيم کالاي ايراني با کيفيت بالا، به هموطنان گرامي خود تحويل دهيم.

 

پنج شنبه, 21 -2664 11:02

مبلمان ریختگی آلومینیوم گل کوکب

نوشته شده توسط

مبلمان ریختگی آلومینیوم گل کوکب

 مبلمان ریختگی آلومینيومی راه سبز کلبه ها، با تنوع مدل فراوان، رنگ های متنوع و همچنین تعداد مورد نیاز، قابل ارائه به مشتریان ارجمند می باشد.

صندلی آلومینیومی با توجه به تعداد مورد نیاز مشتری میز های آلومینیومی متنوعی دارد، در زیر انواع میز ها را مشاهده می نمایید.

میز قطر 65 سانتی متری برای دو نفر (چایی خوری)

میز قطر 75 سانتی متری برای سه و چهار نفر نفر (خوراک و چایی خوری)

میز قطر 90 سانتی متری برای چهار نفر (خوراک خوری)

میز قطر 110 سانتی متری برای شش نفر (خوراک خوری)

میز قطر مستطیل کوچک سانتی متری برای شش نفر (خوراک خوری)

میز قطر مستطیل بزرگ سانتی متری برای شش تا هشت نفر (خوراک خوری)

میز بیضی برای هشت تا ده نفر (خوراک خوری)

 

لازم به توضیح است که تمامی میز های دایره دارای سوراخ برای چتر های پایه وسط که قابل ارائه توسط راه سبز کلبه هاست، می باشد. معمولاً از شیشه برای این نوع از میز ها شیشه استفاده نمی شود، اما در صورت سفارش شما، شیشه نیز لحاظ می گردد. همچنین صندلی ها می توانند تشک های ضد آب و گرد و خاک (پارچه نانو) نیز داشته باشند.

 

توضیح دیگر اینکه این مبلمان فضای باز  به دلیل خاصیت آلومینیوم دارای مقاومت در برابر زنگ زدگی هستند، از این رو به دلیل زیبایی و همچنین مقاومت بیشتر راه سبز کلبه ها از رنگ های پودری (الکترواستاتیک) برای رنگ آمیزی تمام محصولاتش استفاده می نمایید، تا رضایت مشتریان خود را جلب نمایید.

افتخار داريم که ميتوانيم کالاي ايراني با کيفيت بالا، به هموطنان گرامي خود تحويل دهيم.

سه شنبه, 20 مهر 1395 11:12

مبلمان ریختگی آلومینیوم گل کاغذی

نوشته شده توسط

مبلمان ریختگی آلومینیوم گل کاغذی

 مبلمان ریختگی آلومینيومی راه سبز کلبه ها، با تنوع مدل فراوان، رنگ های متنوع و همچنین تعداد مورد نیاز، قابل ارائه به مشتریان ارجمند می باشد.

صندلی آلومینیومی با توجه به تعداد مورد نیاز مشتری میز های آلومینیومی متنوعی دارد، در زیر انواع میز ها را مشاهده می نمایید.

میز قطر 65 سانتی متری برای دو نفر (چایی خوری)

میز قطر 75 سانتی متری برای سه و چهار نفر نفر (خوراک و چایی خوری)

میز قطر 90 سانتی متری برای چهار نفر (خوراک خوری)

میز قطر 110 سانتی متری برای شش نفر (خوراک خوری)

میز قطر مستطیل کوچک سانتی متری برای شش نفر (خوراک خوری)

میز قطر مستطیل بزرگ سانتی متری برای شش تا هشت نفر (خوراک خوری)

میز بیضی برای هشت تا ده نفر (خوراک خوری)

 

لازم به توضیح است که تمامی میز های دایره دارای سوراخ برای چتر های پایه وسط که قابل ارائه توسط راه سبز کلبه هاست، می باشد. معمولاً از شیشه برای این نوع از میز ها شیشه استفاده نمی شود، اما در صورت سفارش شما، شیشه نیز لحاظ می گردد. همچنین صندلی ها می توانند تشک های ضد آب و گرد و خاک (پارچه نانو) نیز داشته باشند.

 

توضیح دیگر اینکه این مبلمان فضای باز  به دلیل خاصیت آلومینیوم دارای مقاومت در برابر زنگ زدگی هستند، از این رو به دلیل زیبایی و همچنین مقاومت بیشتر راه سبز کلبه ها از رنگ های پودری (الکترواستاتیک) برای رنگ آمیزی تمام محصولاتش استفاده می نمایید، تا رضایت مشتریان خود را جلب نمایید.

افتخار داريم که ميتوانيم کالاي ايراني با کيفيت بالا، به هموطنان گرامي خود تحويل دهيم.

سه شنبه, 20 مهر 1395 11:13

مبلمان ریختگی آلومینیوم گل انتوریوم

نوشته شده توسط

مبلمان ریختگی آلومینیوم گل انتوریوم

 مبلمان ریختگی آلومینيومی راه سبز کلبه ها، با تنوع مدل فراوان، رنگ های متنوع و همچنین تعداد مورد نیاز، قابل ارائه به مشتریان ارجمند می باشد.

صندلی آلومینیومی با توجه به تعداد مورد نیاز مشتری میز های آلومینیومی متنوعی دارد، در زیر انواع میز ها را مشاهده می نمایید.

میز قطر 65 سانتی متری برای دو نفر (چایی خوری)

میز قطر 75 سانتی متری برای سه و چهار نفر نفر (خوراک و چایی خوری)

میز قطر 90 سانتی متری برای چهار نفر (خوراک خوری)

میز قطر 110 سانتی متری برای شش نفر (خوراک خوری)

میز قطر مستطیل کوچک سانتی متری برای شش نفر (خوراک خوری)

میز قطر مستطیل بزرگ سانتی متری برای شش تا هشت نفر (خوراک خوری)

میز بیضی برای هشت تا ده نفر (خوراک خوری)

 

لازم به توضیح است که تمامی میز های دایره دارای سوراخ برای چتر های پایه وسط که قابل ارائه توسط راه سبز کلبه هاست، می باشد. معمولاً از شیشه برای این نوع از میز ها شیشه استفاده نمی شود، اما در صورت سفارش شما، شیشه نیز لحاظ می گردد. همچنین صندلی ها می توانند تشک های ضد آب و گرد و خاک (پارچه نانو) نیز داشته باشند.

 

توضیح دیگر اینکه این مبلمان فضای باز  به دلیل خاصیت آلومینیوم دارای مقاومت در برابر زنگ زدگی هستند، از این رو به دلیل زیبایی و همچنین مقاومت بیشتر راه سبز کلبه ها از رنگ های پودری (الکترواستاتیک) برای رنگ آمیزی تمام محصولاتش استفاده می نمایید، تا رضایت مشتریان خود را جلب نمایید.

افتخار داريم که ميتوانيم کالاي ايراني با کيفيت بالا، به هموطنان گرامي خود تحويل دهيم.

مبلمان ریختگی آلومینیوم گل اقاقیا

مبلمان ریختگی آلومینيومی راه سبز کلبه ها، با تنوع مدل فراوان، رنگ های متنوع و همچنین تعداد مورد نیاز، قابل ارائه به مشتریان ارجمند می باشد.

صندلی آلومینیومی با توجه به تعداد مورد نیاز مشتری میز های آلومینیومی متنوعی دارد، در زیر انواع میز ها را مشاهده می نمایید.

میز قطر 65 سانتی متری برای دو نفر (چایی خوری)

میز قطر 75 سانتی متری برای سه و چهار نفر نفر (خوراک و چایی خوری)

میز قطر 90 سانتی متری برای چهار نفر (خوراک خوری)

میز قطر 110 سانتی متری برای شش نفر (خوراک خوری)

میز قطر مستطیل کوچک سانتی متری برای شش نفر (خوراک خوری)

میز قطر مستطیل بزرگ سانتی متری برای شش تا هشت نفر (خوراک خوری)

میز بیضی برای هشت تا ده نفر (خوراک خوری)

 

لازم به توضیح است که تمامی میز های دایره دارای سوراخ برای چتر های پایه وسط که قابل ارائه توسط راه سبز کلبه هاست، می باشد. معمولاً از شیشه برای این نوع از میز ها شیشه استفاده نمی شود، اما در صورت سفارش شما، شیشه نیز لحاظ می گردد. همچنین صندلی ها می توانند تشک های ضد آب و گرد و خاک (پارچه نانو) نیز داشته باشند.

 

توضیح دیگر اینکه این مبلمان فضای باز  به دلیل خاصیت آلومینیوم دارای مقاومت در برابر زنگ زدگی هستند، از این رو به دلیل زیبایی و همچنین مقاومت بیشتر راه سبز کلبه ها از رنگ های پودری (الکترواستاتیک) برای رنگ آمیزی تمام محصولاتش استفاده می نمایید، تا رضایت مشتریان خود را جلب نمایید.

افتخار داريم که ميتوانيم کالاي ايراني با کيفيت بالا، به هموطنان گرامي خود تحويل دهيم.

 

 

 

 

 

 

 

سه شنبه, 20 مهر 1395 11:22

مبلمان فلزی گل پریوش

نوشته شده توسط

مبلمان ویلایی گل پریوش

 

طرحی زیبا و مدرن

پوشش مبلمان ویلایی گل پریوش، رنگ الکترواستاتیک ( پودری ) کوره ای می باشد، که پس از چربی زدایی و اسید شویی، رنگ آمیزی می گردند.

برای دوام بیشتر با بهترین نوع لوله و پروفیل های موجود در بازار ( گوشت سنگین ) ساخته شده است.

پارچه های آن قابلیت شست و شو دارند.

اسفنج های آن با چگالی حجمی بالا انتخاب گردیده اند.

انتخاب رنگ و پارچه آن از بین پارچه های این مبلمان فضای باز به عهده شماست. 

تعداد صندلی های این مبلمان ویلایی با توجه به نیاز شما قابل ارائه می باشد. 

گروه تولیدی بازرگانی کلبه ها امیدوار است، لحظه های خاطره سازی بروی مبلمان باغی گل پریوش داشته باشید. 

افتخار داريم که ميتوانيم کالاي ايراني با کيفيت بالا، به هموطنان گرامي خود تحويل دهيم.

 

 

سه شنبه, 20 مهر 1395 11:22

مبلمان فلزی گل آکامیا

نوشته شده توسط

مبلمان ویلایی گل آکامیا

 

طرحی زیبا و مدرن

پوشش مبلمان ویلایی گل آکامیا، رنگ الکترواستاتیک ( پودری ) کوره ای می باشد، که پس از چربی زدایی و اسید شویی، رنگ آمیزی می گردند.

برای دوام بیشتر با بهترین نوع لوله و پروفیل های موجود در بازار ( گوشت سنگین ) ساخته شده است.

پارچه های آن قابلیت شست و شو دارند.

اسفنج های آن با چگالی حجمی بالا انتخاب گردیده اند.

انتخاب رنگ و پارچه آن از بین پارچه های این مبلمان فضای باز به عهده شماست. 

تعداد صندلی های این مبلمان ویلایی با توجه به نیاز شما قابل ارائه می باشد. 

گروه تولیدی بازرگانی کلبه ها امیدوار است، لحظه های خاطره سازی بروی مبلمان باغی گل آکامیا داشته باشید. 

افتخار داريم که ميتوانيم کالاي ايراني با کيفيت بالا، به هموطنان گرامي خود تحويل دهيم.

 

 

سه شنبه, 20 مهر 1395 11:21

مبلمان فلزی گل لادن

نوشته شده توسط

مبلمان ویلایی گل لادن

طرحی زیبا و نوستالژیک

پوشش مبلمان ویلایی گل لادن، رنگ الکترواستاتیک ( پودری ) کوره ای میباشد.

برای دوام بیشتر با بهترین نوع لوله های موجود در بازار ( گوشت سنگین ) ساخته شده است.

پارچه های آن قابلیت شست و شو دارند.

ابرهای آن با چگالی حجمی بالا انتخاب گردیده اند.

انتخاب رنگ و پارچه آن از بین پارچه های ما به عهده شماست.

تعداد صندلی ها با توجه به نیاز شما قابل ارائه میباشد.

گروه تولیدی بازرگانی کلبه ها امیدوار است، لحظه های خاطره سازی بروی مبلمان باغی گل لادن داشته باشید.

افتخار داريم که ميتوانيم کالاي ايراني با کيفيت بالا، به هموطنان گرامي خود تحويل دهيم.

 

 

سه شنبه, 20 مهر 1395 11:21

مبلمان فلزی گل زنبق

نوشته شده توسط

مبلمان باغی گل زنبق

 

طرحی زیبا و نستالژیک

پوشش مبلمان ویلایی گل زنبق، رنگ الکترواستاتیک ( پودری ) کوره ای میباشد.

برای دوام بیشتر با بهترین نوع لوله های موجود در بازار ( گوشت سنگین ) ساخته شده است.

پارچه های آن قابلیت شست و شو دارند.

ابرهای آن با چگالی حجمی بالا انتخاب گردیده اند.

انتخاب رنگ و پارچه آن از بین پارچه های ما به عهده شماست.

تعداد صندلی ها با توجه به نیاز شما قابل ارائه میباشد.

گروه تولیدی بازرگانی کلبه امیدوار است، لحظه های خاطره سازی بروی مبلمان باغی گل زنبق داشته باشید.

افتخار داريم که ميتوانيم کالاي ايراني با کيفيت بالا، به هموطنان گرامي خود تحويل دهيم.

 

پنج شنبه, 02 فروردين 777 09:03

مبلمان فلزی گل رازقی

نوشته شده توسط

مبلمان ویلایی گل رازقی

 

طرحی زیبا و مدرن

پوشش مبلمان ویلایی گل رازقی، رنگ الکترواستاتیک ( پودری ) کوره ای می باشد، که پس از چربی زدایی و اسید شویی، رنگ آمیزی می گردند.

برای دوام بیشتر با بهترین نوع لوله و پروفیل های موجود در بازار ( گوشت سنگین ) ساخته شده است.

پارچه های آن قابلیت شست و شو دارند.

اسفنج های آن با چگالی حجمی بالا انتخاب گردیده اند.

انتخاب رنگ و پارچه آن از بین پارچه های این مبلمان فضای باز به عهده شماست. 

تعداد صندلی های این مبلمان ویلایی با توجه به نیاز شما قابل ارائه می باشد. 

گروه تولیدی بازرگانی کلبه ها امیدوار است، لحظه های خاطره سازی بروی مبلمان باغی گل رازقی داشته باشید. 

افتخار داريم که ميتوانيم کالاي ايراني با کيفيت بالا، به هموطنان گرامي خود تحويل دهيم.

 

 

ارتباط فوری

   
تلفن 4357 7620 021
فکس 770 211 84 021
موبایل فروش 7500 930 0912
ایمیل فروش Sale@kolbeha.ir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وب سایت جدید