آلاچیق

آلاچیق (6)

پنج شنبه, 02 فروردين 777 12:00

آلاچیق زیبا

نوشته شده توسط

آلاچیق زیبا محصولی متفاوت و ساده و با قابلیت نصب آسان محصول با کیفیت کشور چین است.

شنبه, 22 اسفند 1394 20:58

آلاچیق سارینا

نوشته شده توسط

انواع آلاچیق­های فلزی غیر آماده

یکی از توانایی­های این مجموعه را میتوان ساخت انواع آلاچیق فلزی با توجه به طرح و ابعاد مورد نظر مشتریان گرامی نام برد.

کیفیت، زمان و بهای کم شعار ما برای رضایت شماست.

پنج شنبه, 02 فروردين 777 12:00

آلاچیق پناه

نوشته شده توسط

انواع آلاچیق­های چوبی

یکی از توانایی­های این مجموعه را میتوان ساخت انواع آلاچیق چوبی با توجه به طرح و ابعاد مورد نظر مشتریان گرامی نام برد.

کیفیت، زمان و بهای کم شعار ما برای رضایت شماست.

شنبه, 22 اسفند 1394 20:58

آلاچیق نیلا

نوشته شده توسط

انواع آلاچیق­های فلزی غیر آماده

یکی از توانایی­های این مجموعه را میتوان ساخت انواع آلاچیق فلزی با توجه به طرح و ابعاد مورد نظر مشتریان گرامی نام برد.

کیفیت، زمان و بهای کم شعار ما برای رضایت شماست.

شنبه, 22 اسفند 1394 20:57

آلاچیق مهتاب

نوشته شده توسط

انواع آلاچیق­های چوبی

یکی از توانایی­های این مجموعه را میتوان ساخت انواع آلاچیق چوبی با توجه به طرح و ابعاد مورد نظر مشتریان گرامی نام برد.

کیفیت، زمان و بهای کم شعار ما برای رضایت شماست.

شنبه, 22 اسفند 1394 20:57

آلاچیق دوری

نوشته شده توسط

انواع آلاچیق­های چوبی

یکی از توانایی­های این مجموعه را میتوان ساخت انواع آلاچیق چوبی با توجه به طرح و ابعاد مورد نظر مشتریان گرامی نام برد.

کیفیت، زمان و بهای کم شعار ما برای رضایت شماست.

ارتباط فوری

   
تلفن 4357 7620 021
فکس 770 211 84 021
موبایل فروش 7500 930 0912
ایمیل فروش Sale@kolbeha.ir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وب سایت جدید