آلاچیق سارینا

انواع آلاچیق­های فلزی غیر آماده

یکی از توانایی­های این مجموعه را میتوان ساخت انواع آلاچیق فلزی با توجه به طرح و ابعاد مورد نظر مشتریان گرامی نام برد.

کیفیت، زمان و بهای کم شعار ما برای رضایت شماست.

ارتباط فوری

   
تلفن 4357 7620 021
فکس 770 211 84 021
موبایل فروش 7500 930 0912
ایمیل فروش Sale@kolbeha.ir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وب سایت جدید